U Srbiji se Svetski dan turizma obeležava dodelom nagrade u oblasti turizma „Turistički cvet“, koja se dodeljuje organizacijama i pojedincima za ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma Srbije.

Na sednici Svetske turističke organizacije u Toremolinosu, u Španiji 1979. godine odlučeno je da se od 1980. godine svake godine proslavlja Svetski dan turizma sa idejom da se međunarodna zajednica podseti na važnost turizma u socijalnoj, kulturnoj, političkoj i ekonomskoj sferi.

Za Dan turizma Izabran je 27. septembar, kao datum kada je 1970. godine usvojen Statut ove organizacije, a datum je izabran i na osnovu toga što se upravo u ovo vreme glavna turistička sezona završava na severnoj a počinje na južnoj hemisferi.

Ovaj dan skreće pažnju na glavne teme i izazove koje sadrže Milenijumski ciljevi UN i ukazuje na koji način sektor turizma doprinosi njihovom ostvarenju.

Svake godine UN poziva ljude svih uzrasta i porekla da se uključe u proslavu, na određenu temu koju definiše Generalna skupština UN na preporuku Izvršnog saveta UNWTO i uz preporuku generalnog sekretara.

Izvor: rtv