Er Srbija najavljuje promenu uslova prevoza predatog prtljaga u cilju prilagođavanja uslova transporta sa standardima evropskih avioprevoznika.

Umesto dosadašnjeg koncepta po težini, na letovima će se ubuduće  primenjivati koncept po komadu predatog prtljaga.

Putnici Er Srbije koji budu rezervisali ili kupovali svoje karte od 1. marta, a za putovanja od 1. maja 2014, moći će u ekonomskoj klasi besplatno da prevezu jedan prtljag maksimalne težine 23 kilograma, a u biznis klasi dva prtljaga težine 32 kilograma svaki.

Generalni direktor Air Serbia Dane Kondić je rekao: „Ova promena je važan korak u cilju prilagođavanja uslovima transporta evropskih aviokompanija.“

Kao što se praktikuje u aviokompanijama širom sveta, svaki predati prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu, broj i dimenzije određene novim uslovima, biće posebno naplaćivan.

Detaljnije informacija dostupne su na sajtu Er Srbije i na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu.

Izvor: airsebia