Izrael je mala država, ali nas neumorno oduševljava fantastičnim inovacijama i podacima. Pred vama je najnovija zanimljiva statistika koja dovoljno govori o njenoj moći.

Broj stanovnika Izraela porastao je u odnosu na prethodnu godinu za 2%, pa on sada iznosi 8.132.000.

Od ukupnog broja, 6.135 miliona Izraelaca su Jevreji (75,1%),  a 1.694 Arapi (20,7%).

U protekloj godini rođeno je 178.000 beba, doseljeno je 24.000 ljudi, a umrlo je samo 42.000 osoba.

Prosečan broj dece koju rađaju Jevrejke je 2.98 (za prostu reprodukciju potrebno je 2,1).

Izrael je od svog osnivanja do danas prihvatio 3.075.180 useljenika.

Bruto domaći proizvod po stanovniku iznosi 33.900$ (u Egiptu je oko 5.000$, u Jordanu i Siriji oko 6.000$, Libanu, Iranu i Turskoj oko 15 000$, a u Saudijskoj Arabiji oko 30.000$).

Jevrejski nacionalni fond KKL je od osnivanja države zasadio 240 miliona stabala.

Izrael svake godine preleće 500 miliona ptica.

Izrael ima 12 dobitnika Nobelove nagrade, što je najviše na svetu u odnosu na broj stanovnika.

Aktivno radi preko 200 muzeja, na desetine hiljada sinagoga i 400 džamija.

U 90% zgrada voda se greje sunčevom energijom.

Registrovane su 34 aktivne političke partije.

Zvanični jezici su Hebrejski i Arapski.

Izvor: Jevrejski Pregled

 

doc dr Mišković Ivana Autor: doc dr Mišković Ivana
Voli da putuje, istražuje. osluškuje, zapisuje i predaje studentima. Povremeno se i raspisuje i deli sa vama zanimljivosti koje od malih trenutka na putovanjima prave velike uspomene