Holandski grad Giethoorn ima 2600 stanovnika, ali gotovo da nema klasičnih ulica i puteva.

Ceo grad je isprepletan kanalima koji su često i jedini način pristupa nekim kućama.

grad na vodi 4

 Ovde se i pošta raznosi čamcem,  a meštani se, osim na taj način, kreću trotoarima i mostićima, pešice i biciklima. Gradič ima više od 180 mostova i predstavlja zonu u potpunosti bez automobila. Naravno, ovaj grad Holanđani nazivaju „Holandska Venecija“.

grad na vosi6

travelandleisure.com