Kako stvari stoje, trend postepene legalizacije uzgoja i upotrebe marihuane širi se sa zapada ka istoku, pa ćemo zbog užitka u šetnji prelepim gradovima i druženja sa lakim drogama uskoro verovatno putovati mnogo kraće, tj. bliže.

Nakon nedavnog istraživanja javnog mnjenja u Italiji, čiji rezultati su pokazali da preko 60% stanovništva podržava legalizaciju marihuane, čak 218 članova italijanskog parlamenta potpisalo je Memorandum kojim se predlaže potpuna liberalizacija. Ovim dokumentom predlaže se legalizacija uzgoja, prerade i konzumiranja marihuane pod kontrolisanim uslovima.

Ukoliko se izglasa zakon o legalizaciji, Italijani će moći da uzgajaju marihuanu kod kuće, samostalno ili u grupi od najviše 50 ljudi, koji svoje proizvode mogu međusobno deliti, ali ne i prodavati trećim licima. Posedovanje do 15g kanabisa neće biti zakonskim kažnjivo, kao ni konzumiranje, tj. pušenje iste na javnom mestu.

Ipak, prodajom će se baviti isključivo država, pa se očekuje da će se na taj način znatno povećati  prihodi na ime poreza, a istovremeno i uštedeti sredstva koja su do sada bila usmeravana na borbu protiv ilegalne trgovine lakim drogama.