Uticaj sajta TripAdvisor na ponašanje turista i donošenje odluke o izboru destinacija i kupovini usluga iz godine u godinu nastavlja da raste.

Istraživanje koje je sprovela kompanija Oxford Economics, koristeći podatke o onlajn ponašanju korisnika ovog sajta u periodu od 2004. do 2017. godine i podatke UNWTO-a (United Nations World Tourism Organization), pokazalo je da su upravo TripAdvisor komentari i kategorizacije bili direktni pokretači trošenje od čak 546 milijardi dolara u toku 2017. godine. Taj iznos predstavlja 10,3% ukupnog turističkog prometa na globalnom nivou, koji je iste godine dostigao cifru od 5,3 milijardi dolara.

Istraživanje je pokazalo da su upravo sadržaji objavljeni na ovom popularnom sajtu uticali na turiste da se pokrenu na veliki broj kraćih i dužih putovanja, da otkrivaju neke nove destinacije, kao i da produže boravak u njima.

Pretpostavlja se da je turistička potrošnja od 80 milijardi dolara upravo proistekla iz inspiracije pronađene na ovom sajtu, te da čak 32 miliona putovanja, bez njega, ne bi bila ni realizavona.

Uticaj TripAdvisor-a na turistička kretanja u celom svetu počela su značajnije da utiču na svetska turistička kretanja 2007. godine, kada je procenjeno da je on inicirao oko 7% svih privatnih (leasure) putovanja, pri čemu je utvrđeno i da je uticaj bio veći kada su u pitanju međunarodna putovanja nego tzv. domaći turizam.

Najmanji stepen uticaja sajta na izbor destinacija zabeležen je u Aziji (oko 9%) i Severnoj Americi (oko 10%), u kojima su domaća putovanja i dalje najzastupljenija. Najveći uticaj je zabeležen u Istočnoj Evropi ( čak 12,8%), dok on u Zapadnoj Evropi iznosi 11,6%.

TripAdvisor je mesto na kojem i oni koji do sada nisu često putovali mogu dobiti inspiraciju i uveriti se da su mnoga mesta vredna posete, dostupna i bezbedna, što svakako podiže opštu svest o putovanjima i indirekto povećava turističku pokretljivost i potrošnju.

Izvor: tnooz.com