Svaki grad u svetu ima neku specifičnu atrakciju po kojoj ga prepoznajemo i pamtimo, ali ono na šta ne obraćamo uvek dovoljno pažnje su boje.

Iako to na prvi pogled možda nije uočljivo, naučnici su uspeli da izdvoje karakteristične kolorite građevina, javnih prostora i, uopšte, boje koje preovladavaju ambijentima različitih gradova Evrope.

Nemački istraživač Markus Pretnar je sproveo interesantno istraživanje na ovu temu, a ono je podrazumevalo veliki broj putovanja, puno fotografisanja i, na kraju, kompjutersku analizu fotografija.

Koji su sve gradovi mapirani?

Projekat je započet mapiranjem 22 grada koji se nalaze duž 26. meridijana i njihovim grupisanjem u 12 grupa. U pitanju su gradovi koji se nalaze na teritorijama Finske, Estonije, Litvanije, Letonije, Belorusije, Rumunije, Bugaske i Grčke. U svakom od mapiranih gradova istraživač je proveo određeno vreme i kako bi napravio velilki broj panoramskih fotografija iz različitih uglova i u različitim periodima dana.

Kompjuterskom analizom velikog broja snimaka izdvojene su boje koje preovlađuju na snimcima, kako bi se napravila specijalna mapa koja prikazuje prostorni raspored najdominantnijih boja.

Na severu su, kao dominantne, zabeležene crvena, zelena i plava boja, a što se dalje putuje na jug, boje postaju svetlije i “življe”. U Norveškoj i na severu Nemačke preovlađuje boja crvene cigle. U centralnim delovima Evrope u pitanju su različite nijanse sive (beton i kombinacija belih fasada sa crnim detaljima od drveta), dok na krajnjem jugu ima mnogo šarenih gradova pastelnih boja koji podsećaju na scenografiju iz crtanih filmova i bajki.

Upoređivanje mape kolorita gradova sa drugim vrstama mapa iste teritorije donelo je možda i najzanimljiviji rezultat ovog istraživanja. Naime, istraživač je zaključio da se disperzija određenih kolorita ne poklapa u velikoj meri sa teritorijama država u kojoj se gradovi nalaze, koliko sa lingvističkim mapama istog prostora. To nas upućuje na teoriju da su gradovi u kojima se govori isti ili sličan jezik često i sličnih boja, bez obzira na to kojoj državi pripadaju.

Boje gradova su nastajale kroz istoriju, spontano, ali se u poslednje vreme dosta brine o izgledu ambijentalnih celina, pa mnogi gradovi dobijaju  “color master plan” koji ima svrhu da održi strateški pristup “bojenju” grada. Pored boja fasada, mnogi gradovi propisuju i upotrebu određenih građevinskih materijala, gabarite zgrada, pa i stil gradnje.