Od 01.novembra Ryan uvodi nova pravila koja važe za ručni prtljag i više ne možete računati na dva ručna kofera uz najnižu tarifu po kojoj kupujete karte.

Do sada ste mogli da uz najnižu tarifu imate dva komada učnog prtljaga. Jedan veći kofer do 10 kg sa dimenzijama 55cmx40cmx20cm i jedan manji dimenzija 35x20x20cm.

Više informacija možete dobiti direktno na njihovoj stranici klikom ovde.

Od 01.novembra će pravilo biti da možete računati na samo manji kofer malo povećanih dozvoljenih dimenzija 40x20x25cm. Ako želite da imate i drugi ručni kofer onda imate dva izbora. Oba se doplaćuju. Prvi je da uzmete višu tarifu i platite skuplje kartu i druga opcija jeda dokupite prioriti pas za 6 eur mogućnost da ponesete i drugi kofer.

Naravno, svako ne pridržavanje ovih pravila uvodi vas u sigurnu doplate koje startuju od 25 eur.

Ako vam je potreban smeštaj na bilo kojoj destinaciji možete nas kontaktirati i poslati upit klikom ovde

Za najbolje moguće ponude za avio karte možete posleti upit u svakom momentu na sledeći [email protected]