Međunarodna konferencija u oblasti turizma i hotelijerstva – MEKST je svojim snažnim vibracijama po peti put obeležila protekli vikend u Novom Sadu, ugostivši u Master hali Kongresnog centra Master oko hiljadu učesnika iz 17 zemalja, 11 renomiranih predavača, kao i 11 izlagača, i dala svesrdnu podršku i podstrek mladim ljudima kao pokretačkoj snazi razvoja turizma.

„Mladi su budućnost“ geslo je prvog Career Fair-a kao nove dimenzije MEKST konferencije

Career Fair

Pored aktuelnih tema kojima se skup bavio, kao što su digitalni marketing u turizmu, savremeni načini hotelskog poslovanja i turizam budućnosti, konferencija se ove godine posvetila još jednom značajnom aspektu razvoja turizma – zapošljavanju mladih. Tako je uspešno iznedren Career Fair koji u fokus stavlja ljudske resurse kao vredan potencijal u savremenim razmišljanjima o turizmu, kako u akademskom tako i u praktičnom smislu. Posredstvom ove ideje vodilje o odabiru karijere u oblasti turizma, stvoren je odličan poligon za susret onih koji imaju dugogodišnje iskustvo u turističkoj privredi, a traže kvalifikovan kadar spreman za rad, i mladih kreativnih i obrazovanih ljudi koji žele da steknu teorijska i praktična znanja, i operativno se bave turizmom.

Učešće na Career Fair-u su uzele četiri visokoobrazovne institucije (Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada, Univerzitet Singidunum, Geografski fakultet iz Beograda i Fakultet za studije turizma Turistica iz Portoroža) koje su ne samo predstavile svoje master i doktorske programe i ponudile mogućnosti za učešće u Erasmus programu, nego i ostvarile saradnju sa ostalim izlagačima, svojim potencijalnim partnerima, u ponudi praktičnih znanja i iskustava sadašnjim i budućim studentima.

Izuzetan doprinos organizaciji pružio je značajan broj subjekata iz turističke privrede iz zemlje i regiona. Predstavnici hotela Premier Aqua iz Vrdnika, Bellevue Iberostar iz Crne Gore i Amadria Park Hotel Milenij iz Opatije, ponudili su učesnicima mogućnosti za obavljanje prakse u svojim hotelskim jedinicama, kontinuirano mentorstvo tokom i zaposlenje nakon prakse, koje može biti dugoročnog ili sezonskog karaktera, kao i na različitim pozicijama.

Turizam su i putovanja, a da bismo putovali, najčešće se obraćamo posrednicima koji nam brzo i lako pomažu u njihovoj realizaciji. Predstavnici agencije za mlade Lider Travel i Work & Travel agencija American Adventure su takođe predstavili svoju raznovrsnu ponudu – putovanja do bližih i dalekih destinacija, kako gradskih tako i onih egzotičnijih.

U našoj priči se našla i kompanija HERE kao vodeća svetska kompanija koja se bavi lokacijskim podacima i podstiče gradove u “Smart city” projektima koji primenjuju svoju stručnost u lokacijskoj inteligenciji, a kompanija za dizajn BOM Solutions iz Novog Sada je studentima zagolicala maštu o virtuelnoj i augmentovanoj stvarnosti, kao i putovanjima kroz vreme i prostor posredstvom VR naočara.

Misija ovogodišnjeg Career Fair-a nesumnjivo je sjajno sprovedena među mnogobrojnim učesnicima kako iz regiona, tako i sa daljih područja Evrope, a sve to zarad vizije koja osvetljava uspešne, prosperitetne i zadovoljne mlade ljude koji, dok nastanjuju sadašnjost putuju u budućnost, pritom razmišljajući i baveći se temama o, i iz, budućnosti, ma koliko to avangardno zvučalo.

Autori:

  • Magdalena Jevđić, studentkinja druge godine turizma na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
  • Jelena Farkić, doktor nauka u oblasti održivog razvoja turizma