Od kada je EU skinula Srbiju sa „zelene liste“ za putovanja, naši sugrađani ponovo se suočavaju sa „starim“ problemima putovanja u inostranstvo i raznim restrikcijama.

Da bi naši državljani mogli da putuju u pojedine države EU, potrebno je da su vakcinisani, da imaju negativan test, a neki traže i karantin. Putnici u tranzitu najčešće imaju 12 sati da napuste zemlju.

Donosimo vam pregled uslova za neke od zemalja gde naši državljani najviše putuju. O uslovima za ulazak naši sugrađani mogu naći informacije na sajtovima ambasada gde putuju, kao i na veb stranici Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Nemačka

Ulazak u Nemačku je moguć u slučaju da ste potpuno vakcinisani i da ste izvršili digitalnu prijavu ulaska, zatim u slučaju da niste vakcinisani, a imate važan razlog putovanja i izvršili ste digitalnu prijavu, onda prilažete negativan test ili dokaz o preležanoj bolesti i upućujete se u obavezni karantin.

Nemačka priznaje „fajzer“, „modernu“, „astra zeneku“ i „džonson i džonson“, te sugrađani koji su vakcinisani ovim cepivima mogu i dalje iz Srbije putovati u Nemačku u sve svrhe putovanja. Kombinacija navedenih vakcina sa vakcinama koje nemaju dozvolu za upotrebu u EU (npr. „sinofarm“ ili „sputnjik“) nije moguća.

Nemačka predviđa i mere karantina u kućnim uslovima za vakcinisane, pod uslovom da nisu predali digitalnu potvrdu o vakcinaciji, a koja prestaje čim elektronskim putem dostavite sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti preko linka za elektronsku prijavu ulaska u Nemačku.

Karantin za one koji imaju negativan test prestaje kada potvrdu o ponovnom negativnom testu pošalju preko linka za elektronsku prijavu. Međutim, novo testiranje je moguće najranije petog dana nakon ulaska u Nemačku.

Austrija

Za ulazak u Austriju, našim državljanima je potreban dokaz o potpunoj vakcinaciji nekom od sledećih vakcina: „fajzer“, „moderna“, „astra zeneka“, „džonson i džonson“, „sinofarm“ i „sinovak“. Pri čemu od primanja prve doze ne sme da prođe više od 360 dana, a između dve doze mora da prođe najmanje 14 dana. Ruska vakcina „sputnjik“ nije odobrena u Austriji.

Ulazak je moguć i uz lekarsko uverenje o preležanoj bolesti u poslednjih 180 dana ili dokaz o antitelima ne stariji od 90 dana. Za one koji prilože dokaz o vakcinaciji ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina.

Švedska

Zbog povećanog rizika od širenja pandemije kovida 19, Vlada Švedske je donela odluku o zabrani ulaska srpskih državljana u tu zemlju, a ova odluka važi od 20. septembra bez obzira na potvrdu o vakcinaciji ili preležanoj bolesti.

Hrvatska

Državljani Srbije u Hrvatsku mogu da uđu uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja i uz ispunjavanje jednog od uslova kao što su: negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati), potvrdu o vakcinaciji, koja nije starija od 270 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana, potvrda o preležanoj bolesti, pozitivan PCR ili antigenski test star najviše 270 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz prilaganje potvrde o preležanoj bolesti, koju je izdao doktor.

Hrvatska priznaje sledeće vakcine: „fajzer“, „moderna“, „astra zeneka“, „sputnjik V“, „sinofarm“ i „džonson i džonson“.

Slovenija

Srpski državljani mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa ne starijeg od 48 sati, ukoliko prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od šest meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali bolest, a da nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji.

Slovenija priznaje vakcine: „fajzer“, „modernu“, „sputnjik V“, „džonson i džonson“, „sinovak“, „sinofarm“ i „astra zeneku“.

Italija

U periodu od 31. avgusta do 25. oktobra ove godine (osim ukoliko u međuvremenu ne budu bile donete druge mere), osobe koje su u prethodnih 14 dana boravile/tranzitirale u nekoj od zemalja sa liste D (u kojoj se nalazi i Srbija), u obavezi su da poseduju i na uvid stave tri dokumenta.

– Popunjen onlajn formular za praćenje putnika, u digitalnom ili štampanom obliku,

– „zeleni“ sertifikat kovid 19, koji je izdat nakon završene vakcinacije ili ekvivalentan dokument izdat od inostranih zdravstvenih organa nakon vakcinacije koju odobrava Evropska agencija za lekove, odnosno vakcine: „fajzer“, „moderna“, „astra zeneka“, „džonson i džonson“.

– Potrebno je dostaviti i negativan nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen najviše 72 sata pre ulaska u Italiju.

U slučaju neposedovanja nekog od dokumenata, u Italiju je moguće ući uz obavezu da se osoba podvrgne izolaciji i zdravstvenom nadzoru u periodu od pet dana ili uradi dodatni PCR ili antigenski test, nakon pet dana samoizolacije.

Francuska

Državljani Srbije mogu da bez izolacije od sedam dana i PCR testa uđu u Francusku samo pod uslovom da su kompletno vakcinisani jednom od vakcina koje priznaje Francuska: „fajzer“, „moderna“, „astra zeneca“ i „džonson i džonson“. Neophodno je da se priloži dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo sedam dana od druge doze za „fajzer“, „modernu“, „astra zeneku“, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine „džonson i džonson“.

Osobe koje su primile dve doze vakcine „sinofarm“ ili „sinovak“, kao i jednu buster dozu mRNA vakcine („fajzer“ ili „moderna“), takođe se smatraju kompletno vakcinisanim i mogu da uđu u zemlju.

Putnici koji nisu vakcinisani protiv kovida 19 ili su vakcinisani vakcinom koja nije odobrila Evropska agencija za lekove, moraju da predoče dokaz o neodložnom razlogu putovanja u Francusku, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati, kao i da provedu sedam dana u samoizolaciji.

Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju, izjavu da će poštovati propisane odredbe na teritoriji Francuske i dokaz za neodložan razlogu ulaska u zemlju

Grčka

Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku ukoliko prethodno popune elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentuju dobijeni kod.

Za ulazak je potrebno posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski (rapid) test ne stariji od 48 sati (oslobođena su deca do 12 godina starosti) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku, koju je izdao nadležni organ (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza), ili potvrdu o preležanom kovidu 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.

Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

Severna Makedonija

Od 1. septembra srpski državljani mogu da uđu u Severnu Makedoniju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

– sertifikat o primljene dve doze vakcine protiv kovida19,

– potvrdu o preležanom virusu kovid 19 u poslednjih 45 dana, računajući od dana ozdravljenja,

– negativan rezultat PCR testa, urađenog do 72 sata pre ulaska u Severnu Makedoniju; negativan rezultat brzog antigenskog testa, urađenog do 48 sati pre ulaska u Severnu Makedoniju.

Navedena pravila važe i za izlazak iz zemlje.

Izvor: nova.rs