Kraljevski grad – Krakov

Kraljevski grad – Krakov

Taj magični grad zbunio nas je već na ulasku. Krakov pravo, Krakov desno, Krakov levo, Krakov, Krakov, Krakov… a gde mi da idemo?  Posle par krugova, videli smo da svi putevi,  po legendi, vode u Rim, ali ovde svi putevi vode u centar grada. Misija pronaći hotel...