Kopenhagen

Kopenhagen

Odmah na početku da se složimo – Danska je država koja ima imidž „hladne” zemlje (ne samo u temperaturnom smislu). Ipak, zahvaljujući visokom standardu, odličom obrazovnom sistemu, neprimetnoj liberalno-političkoj i jakoj kulturnoj sceni, fantastičnoj engleskoj...