Jedno od poslednje naseljenih mesta na planeti, sastoji se od dva velika ostrva - severnog i južnog... (Foto: Bookiraj com)