Grad sa vodenim ulicama

Grad sa vodenim ulicama

Holandski grad Giethoorn ima 2600 stanovnika, ali gotovo da nema klasičnih ulica i puteva. Ceo grad je isprepletan kanalima koji su često i jedini način pristupa nekim kućama.  Ovde se i pošta raznosi čamcem,  a meštani se, osim na taj način, kreću trotoarima i...

Amsterdam – kultura  i prostitucija

Amsterdam – kultura i prostitucija

Do nedavno, Amsterdam je bio u procesu reizgradnje. Neki od najpoznatijih muzeja – Van Gog muzej, Rajksmuzeum i Stedelajk – bili su podvrgnuti ambicioznom procesu renoviranja zbog čega je pažnja bila privremeno preusmerena sa bogatog kulturno-umetničkog nasleđa na...