Vitlejem i Hebron se nalaze na teritoriji Palestine, području između Sredozemnog mora i reke Jordan. Oba grada su podjednako sveta Jevrejima, Hrišćanima i Muslimanima. Ivana Šaravanja je, nakon naprasne odluke da poseti Antarktik, isto tako spontano odlučila da poseti...

opširnije