Pravila korišćenja portala www.bookiraj.com

Dobrodošli na portal Bookiraj.com!

Pravila korišćenja portala www.bookiraj.com (u daljem tekstu: Pravila korišćenja) se odnose na sve vrste usluga i na sav sadržaj portala www.bookiraj.com.

Portal www.bookiraj.com u dobroj nameri omogućava svojim korisnicima ili posetiocima besplatno korišćenje sluga i sadržaja portala www.bookiraj.com, koji uključuju vesti, zanimljivosti, putopise, utiske, preporuke fotografije, uslugu pretraživanja sadržaja i usluge hotelskog i rent-a-car rezervacionog sistema,, u skladu sa Pravilima korišćenja. Pristupom ili korišćenjem bilo kog dela portala www.bookiraj.com ili korišćenjem usluge rezervacije smatra se da je korisnik ili posetilac portala www.bookiraj.com (u daljem tekstu: korisnik ili posetilac) pročitao, razumeo i prihvatio Pravila korišćenja i da prihvata korišćenje usluga i sadržaja portala www.bookiraj.com jedino i isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost u skladu sa Pravilima korišćenja.

Korisnik ili posetilac je dužan da redovno čita i prati Pravila korišćenja, te se smatra da je korisnik ili posetilac, kontinuiranim korišćenjem portala www.bookiraj.com ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznat sa aktuelnim Pravilima korišćenja i da ih je u celosti razumeo i prihvatio.

Portal www.bookiraj.com zadržava pravo ukidanja ili promene (privremenog ili trajnog) izgleda, usluga i sadržaja na portalu www.bookiraj.com, kao i Pravila korišćenja bez obaveze prethodne najave, te portal www.bookiraj.com ne snosi odgovornost za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

PREDMET USLUGA PORTALA BOOKIRAJ.COM

Portal www.bookiraj.com predstavlja on-lajn platformu putem koje subjekti koji pružaju usluge smeštaja (npr. hoteli, moteli, hosteli i sl.), odnosno rent-a-car agencije (u daljem tekstu: pružaoci usluga), mogu oglašavati sobe, odnosno vozila (u daljem tekstu: predmet rezervacije), za rezervaciju i putem koje korisnici ili posetioci mogu da izvrše rezervaciju predmeta rezervacije. Isto tako, portal www.bookiraj.com sadrzi zanimljivosti, putopise, utiske, preporuke, fotografije i pretraživanje sadržaja, kao i mogućnost slanja i postavljanja komentara, fotografija i putopisa.

Celokupni sadržaj portala www.bookiraj.com, kao i mogućnost korišćenja hotelskog i rent-a-car rezervacionog sistema je isključivo namenjen za ličnu i nekomercijalnu upotrebu korisnika ili posetilaca u skladu sa Pravilima korišćenja, te je zabranjeno svako kopiranje, upotrebljavanje, prikazivanje, preuzimanje ili umnožavanje bilo kakvog sadržaja, podataka, informacija, softvera, proizvoda ili usluga koje se nalaze na portalu www.bookiraj.com za bilo kakvu komercijalnu aktivnost ili svrhu.

USLUGE HOTELSKOG I RENT-A-CAR REZERVACIONOG SISTEMA PORTALA BOOKIRAJ.COM

Prilikom rezervacije predmeta rezervacije, portal www.bookiraj.com je jedino i isključivo posrednik između korisnika ili posetilaca i pružalaca usluga.

Sve troškove koji se tiču usluga pružalaca usluga, korisnik ili posetilac plaća neposredno i direktno odnosnom pružaocu usluga kod koga je konkretna rezervacija izvršena.

Portal www.bookiraj.com neće teretiti korisnika ili posetioca za bilo kakve troškove, jer je usluga posredovanja, koju portal www.bookiraj.com obavlja, za korisnika ili posetioca besplatna.

U slučaju otkazivanja rezervacije, korisnik ili posetilac je dužan da kontaktira direktno i neposredno odnosnog pružaoca usluga kod koga je konkretna rezervacija izvršena. Portal www.bookiraj.com ne snosi odgovornost ukoliko odnosni pružalac usluga zahteva od korisnika ili posetioca isplatu određenog novčanog iznosa na ime otkazane rezervacije.

Portal www.bookiraj.com ne snosi odgovornost niti garantuje za usluge koje su izvršene od strane pružalaca usluga, niti za bilo kakvu štetu koja se može pripisati pružaocima usluga, kao što je otkazivanje rezervacije, prebukiranost, štrajk, viša sila ili bilo koji drugi događaj koji je izvan kontrole portala www.bookiraj.com, niti snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnik ili posetilac pretrpi usled nemogućnosti korišćenja portala www.bookiraj.com.

Prilikom pružanja svojih usluga, portal www.bookiraj.com prikazuje podatke i ostale informacije koje su mu dostavljene od strane pružalaca usluga, te samim tim portal www.bookiraj.com ne može snositi bilo kakvu odgovornost za tačnost, potpunost i ažurnost tih podataka i informacija, niti može snositi odgovornost za bilo kakve greške, neispravnost, zabludu ili netačnost podataka i informacija, niti za nedostavljanje bilo kog podatka ili informacije od strane pružalaca usluga. Svaki pojedinačni pružalac usluga je posebno odgovoran za tačnost, potpunost i ažurnost njegovih podataka i informacija koje su prikazane na portalu www.bookiraj.com. Portal www.bookiraj.com posebno ne preporučuje nijednog pružaoca usluga.

KOMENTARI KORISNIKA ILI POSETILACA PORTALA BOOKIRAJ.COM           

Korisnici ili posetioci mogu da komentarišu sadržaje i iznesu svoje mišljenje povodom objavljenog sadržaja na portalu www.bookiraj.com, ali je odnosni korisnik ili posetilac, pri tom, dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljanje, objavljivanje, slanje, upućivanje na, niti prenos bilo kojeg sadržaja koji:

 • povređuje, lišava ili ugrožava autorska, imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica,
 • povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje krivične ili građanske odgovornosti,
 • koji podrazumeva lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog fizičkog ili pravnog lica,
 • je usmeren na prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih korisnika ili posetilaca,
 • sadrži viruse, sms poruke, spam poruke, kodove ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme,
 • je prevaran, obmanjujući, neistinit,
 • je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu,
 • je uvredljiv, opscen, pornografski, rasistički, šovinistički, vulgaran ili klevetnički,
 • promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe,
 • je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu,
 • promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance,
 • je štetan na bilo koji drugi način.

Administratori portala www.bookiraj.com zadržavaju pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Administratori portala www.bookiraj.com nemaju obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene administratora portala www.bookiraj.com.

Administratori portala www.bookiraj.com zadržavaju pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, uklone ili onemoguće pristup bilo kom sadržaju za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba Pravila korišćenja ili da je na drugi način štetan za portal www.bookiraj.com.

Nije dozvoljeno modifikovanje, prilagođavanje i neovlašćeno pristupanje portalu www.bookiraj.com ili modifikovanje bilo kog drugog vebsajta na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa portalom www.bookiraj.com.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA PORTALU BOOKIRAJ.COM

Portal www.bookiraj.com poštuje privatnost svojih korisnika ili posetilaca u najvećoj mogućoj meri, te se obavezuje de će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika ili posetilaca tokom korišćenja portala www.bookiraj.com i da privatne podatke iz procesa registracije, kao i ostale privatne podatke o korisniku ili posetiocu neće davati na uvid, distribuirati ili prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu odnosnog korisnika ili posetioca. Podaci o korisniku ili posetiocu neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Pravila korišćenja.

Portal www.bookiraj.com može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke i informacije o korisnicima ili posetiocima koje su automatski generisane, obezbeđene tokom korišćenja portala www.bookiraj.com od strane korisnika ili posetilaca ili koje su unesene tokom postupka registracije (u daljem tekstu: podaci o korisnicima ili posetiocima). Portal www.bookiraj.com će ove podatke koristiti jedino i isključivo kako bi imao informacije o korisnicima ili posetiocima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal www.bookiraj.com i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio korisnicima ili posetiocima koji ga posećuju. Podaci o  korisnicima ili posetiocima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima ili posetiocima. Ostale lične podatke korisnika ili posetilaca portal www.bookiraj.com može prikupljati samo uz njihovu saglasnost.

LINKOVI KA DRUGIM VEBSAJTOVIMA I OGLAŠIVAČI NA PORTALU BOOKIRAJ.COM

Portal www.bookiraj.com se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača portala www.bookiraj.com, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane korisnika ili posetilaca i linkova ka drugim vebsajtovima, koji će se, kad god je to moguće, kao takvi označavati. Sve sadržaje portala www.bookiraj.com korisnici ili posetioci koriste na sopstvenu odgovornost.

Portal www.bookiraj.com ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na portalu www.bookiraj.com, niti je odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na portalu www.bookiraj.com. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika ili posetilaca izvan portala www.bookiraj.com isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika ili posetilaca, te portal www.bookiraj.com nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Portal www.bookiraj.com nema nadzor nad drugim vebsajtovima, kao ni nad podacima i informacijama objavljenim na drugim vebsajtovima, već ih on samo u dobroj nameri objavljuje, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na vebsajtovima kreiranim od strane trećih lica.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA NA PORTALU BOOKIRAJ.COM

Portal www.bookiraj.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje objavljene na portalu www.bookiraj.com (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod i sl.). Sadržaj objavljen na portalu www.bookiraj.com ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala www.bookiraj.com ili na bilo koji drugi način kojim se može prouzrokovati šteta portalu www.bookiraj.com ili bilo kom trećem licu u skladu sa zakonom. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala www.bookiraj.com smatra se kršenjem autorskih prava portala www.bookiraj.com i podložno je tužbi stvarno nadležnom sudu. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala www.bookiraj.com bez dozvole odnosnog vlasnika autorskih prava (partneri, korisnici, posetioci…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi stvarno nadležnom sudu. Nijedan deo portala www.bookiraj.com ne sme se koristiti u nezakonite svrhe niti za njihovo promovisanje.

Dozvoljeno je preuzimanje sadržaja koji je objavljen na portalu www.bookiraj.com isključivo u nekomercijalne svrhe, ali uz obavezno navođenje izvora preuzimanja, odnosno uz obavezno navođenje da je predmetni sadržaj preuzet sa portala www.bookiraj.com.

Ukoliko korisnik ili posetilac smatra da sadržaj objavljen na portalu www.bookiraj.com povređuje njegovo lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, on može od administratora zahtevati otklanjanje navodne povrede, odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja zahteva. Obaveštenje o eventualnoj povredi mora da sadrži opis, vrstu i prirodu povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

SLANJE I POSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA NA PORTAL BOOKIRAJ.COM

Portal www.bookiraj.com omogućava svojim korisnicima ili posetiocima da pošalju svoje fotografije koje će biti postavljene na portal www.bookiraj.com. Autori čije fotografije budu objavljene biće potpisani onako kako su poslali u formi za slanje, ali neće biti obavešteni o postavljanju njihovih fotografija. Ovo ni u kom slučaju ne znači da će biti objavljene sve fotografije koje budu poslate, već samo one koje administratori portala www.bookiraj.com odaberu. Administratori portala www.bookiraj.com zadržavaju pravo da ne objave fotografiju bez bilo kakvog objašnjenja razloga neobjavljivanja.

Zbog nemogućnosti provere autentičnosti autora fotografije, portal www.bookiraj.com ne snosi odgovornost za verodostojnost autora fotografije, kao ni zbog eventualnog bilo kakvog kršenja autorskih prava na fotografije. Sva odgovornost za fotografije pripada isključivo autorima fotografije ili onima koji su je poslali. Portal www.bookiraj.com postavlja fotografije sa dobrom namerom i sa pretpostavkom da su oni koji fotografije šalju i stvarni autori.

U slučaju da korisnik ili posetilac primeti fotografiju za koju zna da je zaštićena autorskim pravom ili da je autor fotografije pogrešno potpisan, on može kontaktirati administratora portala www.bookiraj.com kako bi bili preduzeti neophodni koraci u ispravljanju greške.