Prema istraživanju TripAdvisor-a, kojim je obuhvaćeno 9000 turista iz 8 zemalja, najgori po pitanju ostavljanja napojnica su Italijani. Samo 23% ispitanih turista iz ove zemlje je izjavilo da ima običaj da to radi na putovanju, a i kada se odvaže da počaste, bakšiši nikada nisu veći od 10% iznosa računa.

Nasuprot njima, na samom vrhu liste najgalantnijih su Nemački turisti. U proseku, iznos napojnice iznosi minimalno 10-15% cene usluge.tips

Na drugom mestu su Amerikanci, koji rado nagrađuju svoje domaćine, ali samo u slučajevima kada svojom ljubaznošću i predusretljivošću zaista zaslužuju nagradu. Iako je ostavljanje napojnica uobičajeno u američkoj kulturi, Amerikanci pre polaska na put, za svaki slučaj, konsultuju preporuke u brošurama vezane za običaje zemalja u koje putuju. U svojoj domovini, Amerikanci očekuju čak 15-20% vrednosti usluge, a veoma često je taj iznos unapred ukalkulisan na računu. U svakom slučaju, ako se zaista potrudite oko njih, računjte na velikodušnost.

Sledi lista nacionalnosti, sa procentima turista koji ostavljaju napojnice, od najgalantnijih do onih koji tu vrlinu pokazuju samo u posebnim situacijama :

1. Nemci – 69%
2. Amerikanci – 57%
3. Rusi – 53%
4. Brazilci – 40%
5. Francuzi – 39%
6. Britanci – 39%
7. Španci – 36%
8. Italijani – 23%

IZvor: tourism-review.com