U želji da se sa zapadnjačkih trendova vrati tradiciji, Ministarstvo turizma Indije apelovalo je na hotelijere te zemlje da toalet papir u hotelima zamene vodenim mlazevima i bideima.

Većina indijskih hotela, posebno onih sa visokom kategorizacijom i gostima sa zapada, koriste toalet papir umesto vode. Međutim, istraživanja tržišta su pokazala da postoji veoma velika zainteresovanost za povratak tradicionalnim metodama održavanja lične higijene.

Po najnovijoj  kategorizaciji ugostiteljskih objekata u Indiji, svi objekti koji su počeli sa radom od 2016. godine, su bili obavezni da opreme svoje toalete vodenim sprejevima i bideima, dok će postojeći hoteli imati rok do 2022. godine da izvrše neophodne izmene u svim kupatilima.

Stavovi o ovoj inovaciji su svakako podeljeni, ima onih koji su mišljenja da je zdravije koristiti toalet papir, ali je ipak više onih koji tvrde da se zbog proizvodnje istog troše nerealno velike količine drveta, dok je korišćenje vode ne samo zdravije sa higijenskog aspekta, već je i u skladu sa prirodom.

Šta vi mislite o svemu ovome?

Izvor: travelandtourworld