Put koji je dug 1.250 metara, a širok samo 4 metra, prolazi kroz planine okruga Huiksian, a ručno ga je isklesalo 14 stanovnika sela Guoliang, pre 40 godina. U to doba, jedina veza ovog sela sa spoljnim svetom bio je gotovo vertikalni niz od 720 stepenica.

Stepenice su bile veoma opasne, budući da su bile strme, uske i nisu imale rukohvate. Poglavar sela, Šen Mingksin, odlučio je, 1972. godine, da nešto mora biti učinjeno i sam je predvodio 13 stanovnika Guolianga u nadljudskom pokušaju klesanja puta kroz liticu.

Seljani su ručno, bez ikakvih mašina, uspeli da isklešu put. Za to im je bilo potrebno pet godina, a put je širok taman toliko da se njime može voziti.

Izvor: radio 021