Na sastanku skupštine Saveta biroa zelene karte održanom u Dubrovniku, u maju 2011. godine, predstavnici Udruženja osiguravača Srbije su potpisali Multilateralni sporazum sa predstavnicima 32 nacionalna biroa osiguravača zemalja Evropskog privrednog prostora i pridruženih zemalja.

Objavom u Službenom glasniku Evropske unije od 22.11.2011.godine, kompletiran je proces pristupanja Republike Srbije ovom sistemu i Sporazum je stupio na snagu 01.01.2012. godine.

U sledećim zemljama više nije potrebno da posedujete zelenu kartu kada putujete automobilom: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (uključiv Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključiv Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

Ali u sledećim zemljama, ako putujete automobilom, je i dalje obavezno posedovanje zelenog kartona i skoro uvek će vam isti tražiti kada prelazite granicu. To su sledeće zemlje: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko

Zelenu kartu osiguranja, izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg ste zaključili obavezno osiguranje od auto-odgovornosti i naš savet je da uvek pred polazak na putovanje u gore nabrojane zemlje, to i obezbedite, kako ne biste to morali da radite na graničnim prelazima jer je daleko skuplje.

Kada kupujete zeleni karton na graničnim prelazima cena je oko 50 eur i uvek je vremenski ograničeno (2 do 3 nedelje, najduže mesec dana), a kad kupujete kod vašeg osiguravajućeg društva, zeleni karton uvek traje do isteka registracije.

Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je poneti:

  1. Polisu obaveznog osiguranja na uvid
  2. Saobraćajnu dozvolu
  3. Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja
  4. Cena zelenog kartona je trenutno 2.000 rsd

Napomena: Za putovanje u Crnu Goru ne treba posedovati zeleni karton na osnovu sporazuma o međunardnom priznavanju obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore.

Izvor: atlas-servis.com