Nauka i praksa su odavno potvrdile da su konji, zbog svog ponašanja i senzibiliteta, odlični terapeuti i medijumi za širok spektar psihoterapija, koučinga i osvešćivanja pojedinaca i grupa. Danas su među uspešnim pojedincima i kompanijama širom sveta vrlo popularni self-awerness, leadership i teambuilding programi, ali njihovo izvođenje u društvu inteligentnih životinja tek je u povoju. 

U sedlu

Zašto baš konji?

  • Zato što su iskreni, precizni i svojevrsno “ogledalo” čoveku.
  • Imaju urođen instinkt da nas uče neprolaznim načelima autentičnosti, dobrih namera, hrabrosti, intuicije i fokusiranja, čiji razvoj zahteva strpljenje, spoljašnje navođenje i podršku.
  • Oni su oduvek bili arhetipski simboli dostojanstva, časti, lepote, snage i izdržljivosti. Zbog prirodne socijalne hijerarhije u krdu, konji odmah ulaze u “pregovore” o vođstvu i otkrivaju nam da je ono zavređeno jasnom komunikacijom i deljenjem sa drugima.
  • Rad sa konjima ruši teoriju “jedan čovek na vrhu” i približava nam koncept da je liderstvo promenljiv i dinamičan proces, te da je onaj koji vodi samo prirodan deo tima.
  • Oni insistiraju na tome da se zna ko vodi pri svakom koraku na putu. Ta osobina ih čini izvanrednim trenerima pri obuci o nadležnostima. Slično kao i većinu ljudi, konje ne zanimaju titule i biografije, već jasnoća svrhe, sposobnost da se ustane i preduzme akcija.
  • Oni mogu biti spremni izvođači, ali i ogorčeni “zaposleni”. Njihova velikodušnost i strpljenje dopuštaju nam da usavršimo sposobnosti i stilove vođenja i razvijamo nove poslovne veštine.

terapija u sedlu

Konjicki centar „U sedlu“, koji se nalazi na čenejskom salašu 341, nadomak Novog Sada, je objekat zatvorenog tipa u kom se kontinuirano sprovode terapije namenjene deci i odraslim osobama sa posebnim potrebama u prostoru koji je idealan za razondu i opuštanje u nepreglednoj vojvodjanskoj ravnici.

Osnivačica i predsednica istoimenog udruženja je mlada novosađanka, Jelena Ivačković, koja je svoju karijeru posvetila dresuri konja i istraživanju brojnih mogućnosti pozitivnog uticaja ovih plemenitih životinja na ljude koji žele da bolje upoznaju sebe i oslobode se strahova i poteškoća u komunikaciji sa okolinom.

salas U sedlu

Jelena i njeni saradnici, defektolozi, obučeni i licencirani po najvišim svetskim standardima u oblasti terapija uz pomoć konja (H.E.T.I) garantuju kvalitet sprovođenja vrlo specifičnog oblika terapija ali i grupne nastave i podrške pri učenju kroz savladavanje životnih veština kao što su neverbalna komunikacija, lidersvo i timski rad. Druženje i rad sa konjima, koje ne mora i većinom ne podrazumeva jahanje, pomažu deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ali i potpuno zdravim osobama koje se suočavaju sa određenim problemima u komunikaciji i odnosu sa „spoljnim svetom“.

Kao sertifikovani član Evropske asocijacije za učenje uz pomoć konja – EAHAE (European Association for Horse Assisted Education) članovi udruženja “U sedlu” pripremaju nam i seminar pod nazivom „Art of Leadership“, namenjen organizacijama i firmama koje žele da okrivaju i raspliću probleme u komunikaciji i radu sa kolegama.

Ceo posed i usluge osoblja na raspolaganju su za zatvorene grupe, a podrazumevaju kompletnu organizaciju terapija, radionica i proslava. Zakazivanje poseta, konsultacija i terapija je obavezno.

Kontakt:

MSc Jelena Ivačković

Salaš 341, Čenej

+38163 86 26 456

www.usedlu.org.rs