Na ostrvu Bohol na Filipinima nalaze se takozvana Čokoladna brda koja su oduvek predstavljala misteriju, kako za naučnike i turiste, tako i za lokalno stanovništvo.

Zbog specifične vrste trave koja na njima raste, u sušno doba godine brdašca dobijaju boju čokolade, pa je tako i nastalo njihovo ime. Geolozi ove formacije visine 30-50 metara (najvišlje je visoko čak 120m!) nazivaju koničnim karstom i zapravo su to ostaci krečnjačkih nanosa nastali u vreme kada su lokalni vodeni tokovi bili iznad nivoa morske povšine. Njihovim oticanjem vremenom su se polako formirala udubljenja i uzvišenja u dolinama u samom centru ostrva.

Philippines, Chocolate Hills at sunrise

Philippines, Chocolate Hills at sunrise

Lokalne legende tvrde da su brdašca delo dva džina koja su ovde provela nekoliko dana gađajući se kamenjem dok nisu bili toliko iscrpljeni da su konačno odustali i pomirili se, ali zaboravili da pospreme nered za sobom. Prema drugoj legendi, brda su okamenjene suze džina po imenu Arogo, prolivene nakon smtri žene u koju je bio zaljubljen.

Prema nekim izvorima postoji 1776 ovakvih formacija, prema drugim 1268, i to na površini od preko 50 kvadratnih kilometara. Drveće i ostalo rastinje naprosto ne uspeva na njima usled specifične korovske vrste koja je zamenila veći deo autohtone vegetacije na brdima.

Zbog stroge zaštite ovog geološkog fenomena na ova brda se nije moguće penjati jer je pristup zabranjen, ali ih se možete posmatrati i fotografisati sa uređenog vidikovca.

vidikovac-bohol

Izvor:  travelandleisure.com