Činjenica da su Španci jedinstveni narod u svetu po tome što večeraju u kasnim večernjim satima ima objašnjenje u tome što, sticajem okolnosti, već decenijama koriste pogrešno računanje vremena.

Naime, 1941. godine, general Francisko Franko je odlučio da se solidariše sa Nemačkom, tj. Hitlerom, pa je naložio pomeranje svih satova u Španiji za jedan sat unapred.

Ipak, izgleda da se biološki sat Španaca do današnjeg dana nije monogo promenio. Nastavili su da ručaju u 13 časova, iako satovi pokazuju da je već 14, nakon čega sledi obavezna sijesta, pa se radni dan završava u 20 časova, što večeru, opet, odlaže za 21 ili 22 časa.

Čak i nakon Drugog svetskog rata, Španija nije vratila vreme unazad, pa je njen aktuelni premijer, Mariano Rajoy, predložio konačan povratak na srednje evropsko vreme (Greenwich Mean Time – GMT), gde joj je i mesto, kako bi se radni dan završavao u 18 časova.

Ova odluka će stupiti na snagu u martu 2018. godine.

Izvor: www.travelandleisure.com