Sve omiljeniji put do povoljnog smeštaja, Airbnb, uveo je novinu koja će nam dodatno olakšati izbor, tako da on bude baš u skladu sa našim načinom života, interesovanjima i očekivanjima. Takođe, povećeva se i udeo Airbnb gostiju na porodičnim odmorima, pa se, u skladu sa tim, i ponuda prilagođava tražnji.

Nova kategorija informacija –Airbnb Guidebooks

Kako bi pomogli gostima da što lakše osmisle i organizuju svoje vreme tokom boravka na destinaciji, ali i da na pravi način predstave sebe, svoj grad i mesta koja u njemu vole, Airbnb domaćini dobili su mogućnost da, koristeći opciju Guidebooks, pored prezentacije smeštaja koji nude, daju gostima i preporuke o tome gde provoditi vreme, koje atrakcije posetiti, gde jesti, gde ići u provod, koja mesta izbegavati i slično.

Ovo je svakako još jedan od načina da potencijalni gosti upoznaju stil života domaćina i na taj način lakše donesu odluku i izaberu onog koji im se najviše dopada.

 Sve više smeštaja postaje family-friendly

Više od dva miliona smeštajnih objekata koji se izdaju putem veb sajta Airbnb spadaju u family-friendly kategoriju, što znači da su prilagođeni potrebama porodica sa decom.

Ova kategorija gostiju nikada ranije nije imala pred sobom veći broj mogućnosti nego danas i sve je veći broj stanova, kuća i apartmana koji poseduju ono što je potrebno roditeljima ili bakama i dekama sa malom ili malo većom decom. Na globalnom nivou, family-friendly objekti predstavljaju gotovo polovinu ukupne ponude ovog sajta, a u nekim gradovima dostižu čak i do 70%.