Svi smo svesni činjenice da turizam ima i svoju mračnu stranu. Ona se u najvećoj meri ogleda u našem nemarnom odnosu prema prirodi. U planu je da se svakom posetiocu ostrva, bez obzira na razlog posete i vrstu boravka, u pasoš unosi specijalan pečat sa zakletvom koju vlasnik pasoša mora pročitati i samostalno potpisati

Mnoge turističke destinacije i države se suočavaju sa činjenicom da im turizam donosi više štete nego koristi, pa su neke od njih počele da razmišljaju o tome kako svesti negativan uticaj turizma na najmanju moguću meru.
Jedna od takvih destinacija je Palau, arhipelag koji se prostire na preko 200 koralnih i vulkanskih ostrva usred Tihog okeana. Palau je postao nezavisna država 1994. godine, najzapadnija je država Okeanije, smeštena severozapadno od Nove Gvineje i jugoistočno od Filipina i trinaesta je najmanja država na svetu.


Broj posetilaca ovoj ostrvskoj državi se iz godine u godinu povećava i sada dostiže čak 160 000, što je izuzetno veliki broj ako se uzme u obzir činjenica da u njoj živi samo 20 000 stanovnika.
Zbog uočenog negativnog uticaja turizma na krhko prirodno okruženje, vlast Palaua donela je veoma zanimljivu uredbu koja se direktno odnosi na ponašanje turista prema prirodnom okruženju, prvu na svetu takvog tipa.


Naime, u planu je da se svakom posetiocu ostrva, bez obzira na razlog posete i vrstu boravka, u pasoš unosi specijalan pečat sa zakletvom koju vlasnik pasoša mora pročitati i samostalno potpisati, a ona glasi:
Draga deco Palaua, zaklinjem se da ću, kao vaš gost, čuvati i štititi vaš divan i jedinstven ostrvski dom. Zaklinjem se da ću po njemu lagano hodati, ponašati se i istraživati pažljivo. Neću uzimati ono što mi nije dato. Neću povrediti ništa što mene ne bude povredilo. Jedini tragovi koje ću ostaviti biće oni koje voda može sprati.

Palau je prva država na svetu koja će na ovaj način pokušati da se suprotstavi degradaciji prirode. U osnovi se nalazi ideja da se turisti edukuju i osveste o važnosti svoje uloge u očuvanju prirode na destinaciji u koju dolaze, jer u njoj moraju uživati i generacije koje dolaze.

Ono što je posebno zanimljivo je da će u polaganju zakletve učestvovati i lokalno stanovnštvo, pa će za decu biti kreiran specijalan obrazovni program u školama, a odrasli će, takođe, pohađati određene obuke i polagati zakletve.

Svi oni koji ne dolaze u Palau ali žele da podrže ovu inicijativu, mogu to učiniti potpisivanjem zakletve onlajn.

Izvor: weforum.org