Putem portala eUprava, fizičkim licima kod kojih stranci dolaze u posetu omogućeno je da izvrše prijavu boravišta putem nove elektronske usluge „Prijava boravišta stranaca“.


– U ovom trenutku realizovana je prva faza usluge: podnosilac zahteva može da prijavi stranca ili na adresu svog prebivališta ili na adresu nepokretnost čiji je vlasnik. Prilikom elektronske prijave boravišta stranca dodatno se dostavljaju podaci o elektronskoj pošti i podnosioca prijave i stranca za koga se vrši prijava, kako bi se omogućila elektronske dostava potvrde o prijavljenom boravištu – izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Nakon uspešno izvršene elektronske prijave boravišta i podnosilac prijave i stranac, na prijavljene adrese elektronske pošte, dobijaju popunjeni obrazac prijave u elektronskom obliku.
– Prijava u elektronskom obliku poslata elektronskom poštom je dovoljan dokaz o prijavi, građani više ne moraju zbog toga da odlaze na šalter MUPa, a stranci više neće morati da nose kartončić kao dokaz o prijavi boravišta – rekao je Jovanović.
On je dodao da je korišćenje ove usluge dostupno samo korisnicima prijavljenim na Portalu eUprava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.
Fizička lica koja prijavljuju stranca na adresu nepokretnosti neće moći da koriste ovu uslugu ako ta nepokretnost nije uknjižena u Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), kao i u slučaju da adresu nije moguće prepoznati u Adresnom registru Republike Srbije.
Pravilnik koji uređuje prijavu boravišta stranca, nalazi se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Pomoć pri korišćenju ove usluge i uputstvo za podnošenje elektronske prijavu boravišta stranca dostupni su na portalu eUprava.

Izvor: mojnovisad.com