U sve više restorana u Beču moguće je rezervisati mesto samo na ograničeno vreme. Naime, u određenim lokalima sto se može dobiti samo na sat i po vremena pomoću tzv. vremenskih slotova (time slots). Pojedini gosti se čude i negoduju, međutim u Privrednoj komori Beča kažu da im je jasan motiv ugostitelja.

Među prvima koji su uveli ovakvu vrstu rezervacija su veoma popularni restorani pa gosti često nakon večere piće moraju da popiju za barom. Osim toga, vreme se ograničava i tokom praznika kada lokali očekuju veći broj gostiju.

Wien, 2015, Haas Haus, Sfephansdom, Do&Co, Copyright www.peterrigaud.com

Predsedavajući odeljenja za gatronomiju Bečke privredne komore, Peter Dobak, objašnjava da je ovaj sistem „tipična posledica digitalizacije“. Dok su ranije ugostitelji takva ograničenja gostima saopštavali uživo ili putem telefona, danas je već prilikom online rezervacije jasno naznačeno maksimalno vreme boravka u restoranu. „Naravno da je cilj da se za stolom tokom večeri promene makar dve različite grupe gostiju“, zaključuje Dobak.

umu da su ranije rezervacije obično vremenski ograničene. Ukoliko želite da sedite duže, preporučuje se da izaberete kasniji termin.

Wien, 2017, Restaurant, MAK, Copyright www.peterrigaud.com