GRAWE osiguranje proširilo je paket putnog zdravstvenog osiguranja za pokriće rizika oboljevanja od virusa COVID 19, kao dodatno osiguravajuće pokriće tokom boravka u inostranstvu, saopštila je kompanija. 

Kako se navodi,  pandemija se posmatra u širem smislu i ne odnosi se samo na trenutno aktuelnu pandemiju SARS-CoV-2/COVID 19, već na sve eventualne buduće pandemije.

U slučaju pandemije ne postoji ograničenje u teritorijalnom niti vremenskom smislu, što znači da ugovorena pokrića važe za ceo svet i da su bez vremenskog ograničenja, odnosno važe do daljnjeg.

Cena je jedinstvena za sve destinacije sveta, a dodatna prednost za skijaše je što premija osiguranja nema doplatu za skijanje, navodi se u saopštenju.

Ukoliko se ugovori dodatno pokriće za slučaj pandemije, pokriće obuhvata naknadu troškova ambulantnog i stacionarnog lečenja i hospitalizacije u iznosu do 10% od osnovne sume osiguranja, troškove boravka u hotelu u karantinskoj izolaciji do 1.000 EUR po osobi, kao i 100% pokriće u slučaju otkaza ili prekida putovanja.

„Tokom pripreme ovog programa imali smo širu sliku, pa se u ovom slučaju dodatni rizik pandemija ne odnosi samo na trenutnu, aktuelnu situaciju i širenje virusa COVID 19, već je program putnog zdravstvenog osiguranja proširen i na eventualne buduće pandemije koje se mogu desiti. Kao i do sada, GRAWE se prilagođava potrebama ljudi, trenutno onima koji žele i imaju mogućnosti ili moraju da putuju u inostranstvo. Ipak, želimo da budemo spremni dugoročno, iako se nadamo da pandemija više neće biti i kao odgovorno osiguravajuće društvo znamo da uvek moramo biti u korak sa vremenom.“ – rekao je predsednik Izvršnog odbora, gospodin Christoph Czettl.

Detaljne informacije građani mogu da dobiju od zastupnika GRAWE osiguranja, a svi koji žele da uštede vreme, olakšaju kupovinu i ujedno izbegnu fizički kontakt,programe putnog osiguranja mogu kupiti putem online shop-a na adresi webshop.grawe.rs

Izvor: novaekonomija.rs